BESTAR


 
 

Biuro Turystyczne BESTAR 
Beata Starużyk

Adres siedziby: ul. Barycka 3/5; 50-325 Wrocław
NIP 898-137-70-26
Regon 021146747
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego Nr 411/1/2010

tel. +48 71 337 25 92 mobile +48 602 364 156
e-mail:bestartravel@gmail.com

Biuro posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Signal Iduna Formularz kontaktowy: